Accountancy

De administratie van uw onderneming

Bij bedrijven van grotere omvang is het veel eenvoudiger om de administratie op locatie bij te werken, immers alle stukken zijn daar voor handen. Dit is ook voor de cliënt veel prettiger.

Ter plekke bijwerken van de administratie, het bespreken van debiteuren en eventueel verrichten van betalingen. Ook het verzorgen van een liquiditeitsopstelling kan tot de werkzaamheden behoren.

Voor de kleinere bedrijven is het vaak prettiger dat de administratie word aangeleverd bij ons op kantoor, zodat wij dit geheel kunnen bijwerken in het pakker Snelstart. Bij kleinere bedrijven word dit per kwartaal gedaan. Dit is dan inclusief de aangifte omzetbelasting.

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat bij ons bedrijf uit een duidelijke rapportage met daarin onder andere opgenomen de balanspositie, een overzicht van de behaalde bedrijfsresultaten uitgewerkt in de winst- en verliesrekening. Verder worden alle bedragen uit zowel de balans alsmede de winst- en verliesrekening toegelicht met een vergelijking van de cijfers over het vorig boekjaar.

In het vervolg op de jaarrekening worden de fiscale aangiften verzorgd. Dit kan zijn de aangifte vennootschapsbelasting en/of de aangiften inkomstenbelasting.

Ten behoeve van de Kamer van Koophandel wordt er – in verband met de publicatieplicht – een publicatiebalans inclusief toelichtingen opgesteld. Als laatste worden door ons notulen opgesteld van de algemene vergadering van aandeelhouders. Conform de statuten van de vennootschap (B.V.) dient u immers jaarlijks een vergadering te beleggen om onder andere een bestemming te geven aan het behaalde bedrijfsresultaat.

Vragen over accountancy?

Wij helpen u graag verder!